خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

اطلاعات مهم
دکتر محمد حسن لاری زاده - متخصص رادیوتراپی انکولوژی

دکتر محمد حسن لاری زاده

انکولوژی
ارتباط بادکتر
شنبه (کلینیک جواد الائمه)
16:30 - 18:30
یکشنبه (کلینیک جواد الائمه)
16:30 - 18:30
دوشنبه (کلینیک جواد الائمه)
16:30 - 18:30
3شنبه (کلینیک جواد الائمه)
16:30 - 18:30
4شنبه (کلینیک جواد الائمه)
16:30 - 18:30

درباره ما

مرکز پرتو درمانی افضلی پور.

"مرکز پرتو درمانی افضلی پور"