خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

 نکات مهم

 بعد از خروج از بخش رادیوتراپی بدن شما هیچ پرتویی از خود ساطع نمی کند. بنابراین هیچ گونه مانعی برای روابط اجتماعی و خانوادگی شما وجود ندارد.
 در روز اول مراجعه به مرکز و همچنین جلسات اولیه درمان بهتر است یکی از بستگان شما را همراهی کند.
 زمان انتظار برای انجام درمان شما به غیر از روز اول معمولا 30 تا 60 دقیقه طول می کشد ولی مدت پرتوگیری شما در حد چند ثانیه یا چند دقیقه خواهد بود.
 هنگام تابش پرتو درد و یا سوزش در حین درمان ایجاد نمیگردد و شما هیچ چیزی حین درمان احساس نمی کنید.
 لازم است حین درمان در روزهایی که برایتان مشخص شده است به پزشک معالج خود مراجعه کنید.