خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

اطلاعات مهم
دکتر صفا اسماعیل پور - متخصص رادیوتراپی انکولوژی

دکتر صفا اسماعیل پور

متخصص انکولوژی
طبقه 1
اتاق پزشکان
dr.esmaeilpoor@kcrc24.com
ارتباط با دکتر
شنبه(ساختمان پزشکان زکریا)
17-19
یکشنبه (ساختمان پزشکان زکریا)
17-19
سه شنبه (ساختمان پزشکان زکریا)
17-19

درباره ما

مرکز پرتو درمانی افضلی پور.