خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

پذیرش
روند پذیرش بیماران:
بیمار پس از مراجعه به بخش پرتودرمانی ابتدا بایستی به پذیرش مراجعه نماید. جهت رفاه حال بیماران عزیز کلیه خدمات درمانی در این بخش به صورت رایگاه صورت می پذیرد. به منظور تشکیل پرونده رادیوتراپی بایستی بیماران گرامی مدارک زیر را همراه داشته باشند:
1-معرفی نامه از پزشک معالج مبنی بر نیاز به رادیوتراپی
2-دفترچه بیمه بیمار
3-کپی پاتولوژی،شرح عمل،اسکن استخوان و …
4-کپی رادیوگرافی ،سونوگرافی،سایر مدارک پزشکی مرتبط
پس از دریافت مدارک فوق و ثبت در سیستم ثبت نام ، بیمار برای انجام سی تی اسکن به واحد مربوطه فرستاده می شود.