خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

سی تی اسکن
CT simulator این بخش با دارا بودن توان تفکیک بالا به موقعیت یابی دقیق تومورهای سرطانی کمک کرده و امکان بهترین set up بیمار رادر حین درمان رادیوتراپی فراهم می سازد.
مرحله اول برای بیماران در بخش رادیوتراپی، تصویربرداری از ناحیه مورد نظر به کمک لیزرهای دستگاه می باشد. درمان سرطان به شیوه پرتودرمانی درمانی طولانی مدت می باشد که معمولا چندین هفته ادامه می یابد. بنابراین وضعیت قرارگیری بیمار بایستی ثابت باشد. برای رسیدن به این هدف از ابزاری به نام فیکساتور استفاده می شود. فیکساتور قبل از شروع سی تی روی اندام مورد نظر کشیده می شود و در حین درمان در اتاق رادیوتراپی از آن استفاده خواهند کرد. پس از انجام سی تی اسکن تصویر به دست آمده به اتاق طراحی درمان فرستاده میشود.