خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، مرکز جامع پرتو درمانی و انکولوژی کرمان

تلفن تماس : 7-33257236-034

بخش شیمی درمانی

 

یکی از سه روش درمانی انواع سرطان ها شیمی درمانی است. در این روش از داروهای سیتوتوکسیک برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. داروهای شیمی درمانی اغلب تزریقی بوده و برخی هم به صورت کپسول یا قرص است. بخش اونکولوژی به عنوان بخش پاراکلینیکی و به عبارتی سرپایی با یک اتاق و دو تخت فعالیت می کند.

خدمات بخش شیمی درمانی

از بین بردن سلول های سرطانی با دوز مشخصی از دارو

درمان سرطان های متاستازی

طرح درمان و رژیم های شیمی درمانی

فعالیت بخش شیمی درمانی

انفوزیون داروهای شیمی درمانی بصورت سرپایی، نوبت دهی و پیگیریهای درمان،  شیمی درمانی پس ازعمل جراحی و آموزش نحوه مراقبت درمنزل

تجهیزات بخش شیمی درمانی:

– ترالی اورژانس احیا

– اکسیژن مرکزی

-هود

– پمپ سرنگ وپمپ سرم